soạn thảo trên máy tính

“Nghệ thuật” viết đơn xin thôi việc mà không mất lòng

Trong một vài thời điểm, bạn chủ động muốn từ bỏ công việc hiện tại. Để tránh làm hỏng mối quan hệ của mình, bạn nên thực hiện việc này một cách thật khéo léo.   Hãy viết một lá đơn xin thôi việc thật ngắn gọn, nhã nhặn và tích cực, vì có thể more »